Studia na AWF

  Studia na Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) to studia o znacznie szerszym zakresie niż tylko związane z samymi zajęciami sportowymi. AWF oferuje szeroki wachlarz możliwości edukacyjnych w dziedzinie wychowania fizycznego. … Read More

Nauka o procesie technologii

  Nauka o procesie technologii (ang. Process Technology Science) to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy zajmująca się tworzeniem, wdrażaniem i doskonaleniem procesów technologicznych. Dotyczy ona zarówno tych procesów, które mają na celu … Read More