Działanie krajowej administracji skarbowej

  Krajowa administracja skarbowa (KAS) to sieć podmiotów administracji publicznej, które są odpowiedzialne za gromadzenie podatków, kontrolę i egzekwowanie podatków oraz wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o podatkach i … Read More

Czym jest urząd skarbowy?

  Urząd Skarbowy to jednostka administracji publicznej, która działa na podstawie przepisów prawa podatkowego i jest odpowiedzialna za wprowadzanie i egzekwowanie podatków i innych opłat. Urząd skarbowy może również wydawać … Read More