Komornik w Warszawie na Służewie - co powinieneś wiedzieć?

Komornik w Warszawie na Służewie – co powinieneś wiedzieć?

Komornik na Służewie – gdzie szukać pomocy?

Komornik sądowy, to osoba, która wykonuje czynności związane z wykonaniem zaleceń sądu lub innego organu władzy publicznej. Adres sądu, w którym znajduje się komornik na Służewie, to Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVII Wydział Karny Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ul. Żytnia 21/25. Mieści się on w budynku Biurowca Generała, w którym znajdują się również inne sądy oraz instytucje publiczne.

Czym zajmuje się komornik na Służewie?

Komornik na Służewie zajmuje się wykonywaniem zadań, które są mu narzucane przez sąd lub inny organ władzy publicznej. Zadania te obejmują, między innymi, egzekucję należności pieniężnych z tytułu wykonania wyroków sądowych lub innych zobowiązań, egzekucję alimentów, wpisu dłużników do rejestru dłużników oraz współudział w postępowaniu upadłościowym.

Komornik na Służewie – jak uzyskać pomoc?

Aby uzyskać pomoc od komornika, należy złożyć wniosek do sądu, w którym znajduje się komornik, czyli Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XVII Wydział Karny Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ul. Żytnia 21/25. Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje na temat sprawy, a także wskazać żądane działania komornika.

Komornik na Służewie – gdzie można uzyskać dalsze informacje?

Dalsze informacje na temat działalności komornika na Służewie można uzyskać na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XVII Wydział Karny Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Można tam znaleźć szczegółowe informacje na temat działalności komornika, kontakt z komornikiem, dokumenty do pobrania oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Komornik na Służewie – jakie dokumenty należy przedstawić?

W celu uzyskania pomocy od komornika, należy przedstawić sądowi następujące dokumenty: pełnomocnictwo udzielone przez podmiot, któremu komornik ma dochodzić należności lub wykonać inne czynności (dotyczy to głównie przedsiębiorców i osób prawnych), wyrok sądowy, w którym podano, że dłużnik musi wykonać określone czynności, dokumenty potwierdzające dług (np. faktury, rachunki itp.), dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, oświadczenie o posiadanych majątkowych środkach dłużnika oraz dokumenty potwierdzające okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie zobowiązania.

Komornik na Służewie – kiedy można uzyskać pomoc?

Komornik w Warszawie na Służewie przyjmuje interesantów w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9:00 do 17:00. W pozostałe dni komornik przyjmuje interesantów jedynie w przypadkach, gdy jest to wymagane ze względu na przedmiot wykonywanej przez niego czynności.

Komornik na Służewie – jakie koszty należy ponieść?

Koszty związane z działalnością komornika określone są w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dodatkowo, komornik może pobrać opłatę od stron postępowania w wysokości do 50% wynagrodzenia komorniczego, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami, np. jeśli konieczne jest podejmowanie trudnych i czasochłonnych czynności.

Komornik na Służewie – dlaczego warto skorzystać z jego usług?

Korzystanie z usług komornika na Służewie jest przede wszystkim bardzo wygodne. Komornik przyjmuje interesantów w dogodnych godzinach, można z łatwością znaleźć wszystkie niezbędne informacje na temat czynności wykonywanych przez komornika oraz kosztów związanych z jego działalnością. Ponadto, korzystanie z usług komornika na Służewie jest bezpieczne, ponieważ wszelkie przeprowadzane przez niego czynności są dokładnie określone w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Komornik na Służewie – czego nie wolno robić?

Komornik na Służewie nie może podejmować żadnych czynności, które nie są mu narzucane przez sąd lub inny organ władzy publicznej. Ponadto, komornik nie może wykonywać czynności, których skutkiem jest naruszenie prawa lub dobra osobistego, ani też naruszenie zasad współżycia społecznego.

Komornik na Służewie – co w sytuacji, gdy działanie komornika wzbudza wątpliwości?

W sytuacji, gdy działania komornika budzą wątpliwości, strona postępowania może wnieść skargę na działania komornika. Skarga powinna być skierowana do Sądu Rejonowego, w którym znajduje się komornik, czyli Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XVII Wydział Karny Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ul. Żytnia 21/25.

Podsumowanie

Komornik na Służewie to osoba, która wykonuje czynności związane z wykonaniem zaleceń sądu lub innego organu władzy publicznej. Aby uzyskać pomoc od komornika, należy złożyć wniosek do sądu, w którym znajduje się komornik. Oprócz tego, należy przedstawić sądowi niezbędne dokumenty, a komornik przyjmuje interesantów w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9:00 do 17:00. W razie wątpliwości można wnieść skargę na działania komornika do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XVII Wydział Karny Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ul. Żytnia 21/25.Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym jest działanie Komornika sądowego na Służewie w Warszawie oraz jak postępować w przypadku wizyty u takiego Komornika, kliknij i przeczytaj artykuł: komornik warszawa służew.