W Dąbrowie Górniczej wiedzą jak instalować panele fotowoltaiczne

Fotowoltaika to konwersja światła w elektryczność przy użyciu materiałów półprzewodnikowych, które wykazują efekt fotowoltaiczny, zjawisko badane w fizyce, fotochemii i elektrochemii. System fotowoltaiczny wykorzystuje panele słoneczne, z których każdy składa się z wielu ogniw słonecznych, które generują energię elektryczną. Instalacje fotowoltaiczne mogą być używane do zasilania pojedynczego urządzenia, takiego jak kalkulator zasilany energią słoneczną, lub mogą być podłączone do sieci, dostarczając energię elektryczną bezpośrednio do siatki użyteczności.

Efekt fotowoltaiczny w panelach w Dąbrowie Górniczej

Efekt fotowoltaiczny został po raz pierwszy zaobserwowany w 1839 r. Przez francuskiego fizyka Alexandre-Edmonda Becquerela. Jednak dopiero w 1883 r. Opracowano pierwsze praktyczne zastosowanie fotowoltaiki wraz z wynalezieniem komórki seleniowej przez Charlesa Frittsa. Komórka selenu była nieefektywna, przekształcając mniej niż 1% padającego światła w elektryczność. W 1931 r. Niemiecki fizyk Karl Ferdynand Braun odkrył, że krzem, o wiele bardziej obfity element niż selen, można użyć do tworzenia bardziej wydajnych ogniw słonecznych. Dzięki temu panele fotowoltaiczne –  Dąbrowa Górnicza może jest stosować.

Pierwsza silikonowa komórka słoneczna została utworzona w 1954 roku przez Bell Laboratories. Od tego czasu ogniwa słoneczne przeszły długą drogę, a oceny wydajności nawet 44,5% osiągnięte w warunkach laboratoryjnych. Wydajność komórki PV jest miarą ilości padającego światła przekształcanego w energię elektryczną. Im wyższa wydajność, tym więcej energii elektrycznej można wytwarzać z danej ilości światła.

Z czego produkowane są panele fotowoltaiczne w Dąbrowie Górniczej

Ogniwa słoneczne są zwykle wykonane z krzemu, który jest obfitym elementem na Ziemi. Jednak krzem jest stosunkowo słabym przewodnikiem energii elektrycznej, więc należy go „domieszkać” z innymi elementami, aby utworzyć użyteczne ogniwo słoneczne. Najczęstsze domieszki to fosfor i bor. Proces domieszkowania tworzy regiony nadmiaru elektronów (typ N) i regionów niedoboru elektronów (typ p). Gdy te dwa regiony są w kontakcie ze sobą, tworzą tak zwaną skrzyżowanie P-N.

Kiedy światło uderza w ogniwo PV, uwalnia elektrony z materiału, do którego są związani. Jeśli ogniwa PV jest podłączone do obwodu zewnętrznego, elektrony będą przepływać przez obwód i wytwarzają energię elektryczną. Przepływ elektronów jest znany jako fotoprąd. Siła fotoprądu jest wprost proporcjonalna do intensywności padającego światła.

Komórki PV służą do tworzenia paneli słonecznych, które są tablicami połączonych komórek, które można wykorzystać do generowania energii elektrycznej. Panele słoneczne są często używane do zasilania małych urządzeń elektronicznych, takich jak kalkulatory i zegarki. Mogą być również używane do zasilania większych urządzeń, takich jak domy i firmy. Panele słoneczne mogą być używane do bezpośredniego wytwarzania energii elektrycznej lub mogą być używane do podgrzewania wody lub powietrza.

Rodzaje paneli fotowoltaicznych w Dąbrowie Górniczej

Komórki PV są również używane do tworzenia ogniw słonecznych „cienkopłodowych”. Są to ogniwa słoneczne, które są osadzane na podłożu, takim jak szkło lub metal. Cienkie filmy słoneczne są mniej wydajne niż tradycyjne ogniwa słoneczne, ale są tańsze w produkcji i mogą być wytwarzane w różnych kształtach i rozmiarach.

Zastosowanie fotowoltaiki szybko rośnie na całym świecie, ponieważ koszt technologii PV stale spada. W 2018 r. Globalne instalacje PV osiągnęły rekordowy poziom 139 gigawatów (GW). Oznacza to wzrost o 30 GW w porównaniu z 2017 r. I ponad dwukrotnie instalowany w 2015 r. Chiny były odpowiedzialne za zdecydowaną większość tego wzrostu, instalując 53 GW pojemności PV w 2018 r. Stany Zjednoczone zainstalowały 10 GW nowej pojemności PV w In Cact 2018, zwiększając całkowitą pojemność zainstalowaną do 52 GW.

Gdzie stosować panele fotowoltaiczne w Dąbrowie Górniczej?

Systemy fotowoltaiczne są często używane w odległych lokalizacjach, w których nie jest ekonomicznie wykonalne połączenie z siatką użytkową. W takich przypadkach systemy fotowoltaiczne są wykorzystywane do zasilania domów, firm i innych krytycznych obciążeń. Systemy fotowoltaiczne mogą być również stosowane w połączeniu z siecią użytkową, zapewniając czystą energię w ciągu dnia, gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest wysoki. Po podłączeniu z siatką systemy PV mogą zapewnić korzyści „pomiaru netto”, które właściciele systemów Credit PV za generowane przez nich energię elektryczną, ale nie zużywają.

Systemy fotowoltaiczne są dostępne w różnych rozmiarach, od małych systemów, które zasilają jedno urządzenie po duże systemy na skalę użyteczności publicznej, które mogą zasilać całe miasta. Rozmiar systemu PV zależy od jego zastosowania i ilości energii elektrycznej, którą należy wygenerować.

Szeroka gama zastosowań w Dąbrowie Górniczej paneli fotowoltaicznych

Technologia PV ma szeroką gamę aplikacji i jest odpowiedni do wykorzystania w środowiskach miejskich. Systemy PV można zintegrować z architekturą budynku, co czyni je praktycznie niewidocznymi. Mogą być również wykorzystywane do zasilania pojazdów elektrycznych i dostarczania czystej energii dla systemów transportu publicznego.

Oczekuje się, że wykorzystanie technologii PV będzie nadal rosły w nadchodzących latach, ponieważ koszt systemów PV nadal spadnie, a miasta na całym świecie szukają sposobów na zmniejszenie śladu węglowego.