Zasady i korzyści z upoważnienia ogólnego - Wszystko co musisz wiedzieć

Zasady i korzyści z upoważnienia ogólnego – Wszystko co musisz wiedzieć

Zasady i korzyści z upoważnienia ogólnego – Wszystko co musisz wiedzieć

Co to jest upoważnienie ogólne?

Upoważnienie ogólne to jedno z narzędzi, które wprowadziło RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Pozwala ono organizacjom na przetwarzanie danych osobowych bez konieczności uzyskiwania osobnej zgody od każdej osoby. W praktyce oznacza to, że po uzyskaniu upoważnienia ogólnego, przedsiębiorstwo może legalnie gromadzić, przechowywać i przetwarzać dane osobowe swoich klientów lub pracowników zgodnie z przepisami RODO.

Zasady upoważnienia ogólnego

Jednorazowość: Upoważnienie ogólne udzielane jest jednorazowo i obowiązuje przez cały okres trwania relacji między przedsiębiorstwem a osobą, której dane są przetwarzane.

Sprecyzowane cele: Przedsiębiorstwo musi jasno określić cele przetwarzania danych osobowych w upoważnieniu. Nie można ich wykraczać. Cele powinny być zgodne z prawem, przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich stron.

Ograniczenia: Upoważnienie ogólne nie jest nieograniczone. Przedsiębiorstwo może przetwarzać tylko te dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia zdefiniowanego celu.

Poufność: Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, które posiada. Nie może udostępniać ich osobom trzecim bez zgody właściciela danych.

Korzyści z upoważnienia ogólnego

Osobom fizycznym:

 • Łatwość wypełnienia formalności: Osoba fizyczna nie musi udzielać osobnej zgody na przetwarzanie danych przez każdą instytucję czy firmę. Wystarczy jedno upoważnienie ogólne.
 • Większa kontrola: Osoba fizyczna ma lepszą kontrolę nad swoimi danymi. Może określić, które dane osobowe są przetwarzane i przez kogo.
 • Uproszczenie komunikacji: Dzięki upoważnieniu ogólnemu, osobie fizycznej łatwiej jest zarządzać swoimi danymi i komunikować się z różnymi organizacjami.

Przedsiębiorstwom:

 • Oszczędność czasu i zasobów: Przedsiębiorstwo nie musi uzyskiwać osobnych zgód od każdej osoby, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby.
 • Legalność działań: Posiadanie upoważnienia ogólnego zapewnia przedsiębiorstwu prawne podstawy do przetwarzania danych osobowych swoich klientów lub pracowników.
 • Wiarygodność i zaufanie: Przedsiębiorstwo, które respektuje prywatność i dba o bezpieczeństwo danych osobowych, buduje zaufanie klientów i pracowników.

Upoważnienie ogólne jest ważnym narzędziem, które przynosi korzyści zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorstwom. Ułatwia formalności, zwiększa kontrolę nad danymi oraz zapewnia legalność działań przy jednoczesnym zachowaniu poufności. Przedsiębiorstwo, które korzysta z upoważnienia ogólnego, ma możliwość zaoszczędzenia czasu i zasobów, budowania wiarygodności oraz zaufania klientów i pracowników.

FAQ

Jakie są korzyści z uzyskania upoważnienia ogólnego?

Uzyskanie upoważnienia ogólnego ma wiele korzyści, m.in.:

 • Zapewnia zgodność z przepisami RODO i ochronę danych osobowych.
 • Pozwala na przetwarzanie danych osobowych bez konieczności uzyskiwania zgody od każdej osoby.
 • Ułatwia zarządzanie danymi osobowymi w organizacji.
 • Zwiększa zaufanie klientów i kontrahentów – pokazuje, że firma dba o prywatność danych.
 • Redukuje ryzyko kar finansowych za naruszenie przepisów o ochronie danych.
Kto może uzyskać upoważnienie ogólne?

Upoważnienie ogólne może uzyskać każda firma, organizacja lub instytucja, która przetwarza duże ilości danych osobowych lub regularnie przetwarza dane wrażliwe, takie jak dane medyczne czy informacje finansowe. Warunkiem jest spełnienie wszystkich wymagań określonych w RODO.

Czy upoważnienie ogólne jest wymagane?

Upoważnienie ogólne nie jest wymagane, ale jest zalecane, jeśli firma lub organizacja spełnia jeden z warunków określonych w RODO. Uzyskanie upoważnienia ogólnego zapewnia większą ochronę danych osobowych i redukuje ryzyko naruszenia przepisów o ochronie danych.

Jak długo trwa proces uzyskania upoważnienia ogólnego?

Proces uzyskania upoważnienia ogólnego może różnić się w zależności od organizacji, jej rozmiaru i złożoności przetwarzanych danych. Szacuje się, że może to zająć od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Co powinno znaleźć się w polityce prywatności przy uzyskaniu upoważnienia ogólnego?

Polityka prywatności przy uzyskaniu upoważnienia ogólnego powinna zawierać informacje m.in. o celach przetwarzania danych, prawach osób, których dane są przetwarzane, okresie przechowywania danych, zabezpieczeniach, klauzuli wyrażenia zgody, informacjach o dostępności inspektora ochrony danych oraz innych istotnych informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Czy upoważnienie ogólne obowiązuje na cały świat?

Upoważnienie ogólne jest ważne tylko na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeśli firma lub organizacja przetwarza dane poza EOG, konieczne jest spełnienie dodatkowych wymagań, takich jak stosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony danych.

Czy można utracić upoważnienie ogólne?

Tak, upoważnienie ogólne może zostać utracone, jeśli firma nie spełnia już warunków określonych w RODO lub nie przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W takim przypadku organ ochrony danych może nałożyć na firmę sankcje finansowe.

Jakie są kary za naruszenie przepisów o ochronie danych?

Kary za naruszenie przepisów o ochronie danych mogą być bardzo wysokie. Zgodnie z RODO, organy ochrony danych mogą nałożyć kary finansowe sięgające nawet 4% rocznego światowego obrotu firmy lub 20 milionów euro, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

Czy małe firmy również potrzebują upoważnienia ogólnego?

Tak, również małe firmy powinny uzyskać upoważnienie ogólne, jeśli spełniają wymagania określone w RODO. Dużo zależy od wrażliwości i ilości przetwarzanych danych osobowych. Warto skonsultować się z prawnikiem lub specjalistą ds. ochrony danych, aby ocenić, czy upoważnienie ogólne jest niezbędne.

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat upoważnienia ogólnego?

Więcej informacji na temat upoważnienia ogólnego można znaleźć na stronie organu ochrony danych w danym kraju. W Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), który udostępnia wiele przydatnych materiałów na ten temat.