Dlaczego należy dbać o słuch

Ubytek słuchu wpływa na jakość życia na wiele sposobów. Niesłyszenie otaczających dźwięków może prowadzić do poczucia izolacji lub samotności. Utrata słuchu może być również szkodliwa w przypadku zawodów, takich jak kontrolerzy ruchu lotniczego i muzycy, których sukces zależy od umiejętności słyszenia. Utrata słuchu idzie w parze ze starzeniem się, co oznacza, że w nadchodzących latach prawdopodobnie dotknie dużą część populacji.

Czym jest słuch

Słuch to zmysł, którego używamy na wiele różnych sposobów każdego dnia. Pomaga nam słuchać, rozumieć i rozmawiać płynniej. Może również prowadzić do problemów, takich jak szum w uszach lub głuchota. Najczęstszą przyczyną uszkodzenia słuchu jest narażenie na hałas z głośnej muzyki lub prac budowlanych w domu lub miejscu pracy; od ostrzału; z głośnych wydarzeń, takich jak koncerty, imprezy sportowe i festiwale; oraz od słuchania osobistych urządzeń audio, które są zbyt głośne bez odpowiedniej ochrony.

Słuch jest niezbędny dla człowieka. Ważne jest, aby mieć oko na swój słuch, ponieważ pogarsza się on z wiekiem. Jeśli masz problemy ze słuchem, nie wahaj się skonsultować z lekarzem. Oto zagrożenia dla zdrowia związane z utratą słuchu.

Badania słuchu wykonane przez Laryngolog Chorzów mogą pomóc wykryć czynniki ryzyka związane z ubytkiem słuchu i pomóc pacjentowi opracować plan leczenia

Laryngolog naprawi Twój słuch

Do badania pacjentów Laryngolog Chorzów używają przede wszystkim sprzętu diagnostycznego, takiego jak mikroskop, otoskop i tympanon. Do ich obowiązków należy również leczenie różnych chorób za pomocą terapii. Niektóre przykłady to myringotomia, adenotomia, wycięcie migdałków i biopsja przeszczepu lub operacja wycięcia jamiści rdzenia. Laryngolog Chorzów pomagają w leczeniu problemów ze słuchem za pomocą interwencji medycznej lub chirurgicznej. Leczą również choroby związane z narządem słuchu, w tym szumy uszne, nerwiak nerwu słuchowego i implanty ślimakowe.

Po pierwsze, wraz z pogarszaniem się słuchu, rozmowa w tłumie staje się coraz trudniejsza, ponieważ wzrasta poziom hałasu i trudniej wychwycić słowa. Po drugie, jeśli nie zareagujesz na swój ubytek słuchu i nie podejmiesz leczenia, możesz zacząć izolować się od społeczeństwa, ponieważ ludziom będzie zbyt trudno zrozumieć, co mówisz. Ostatecznie nieleczony ubytek słuchu może prowadzić do gorszej jakości życia, ponieważ kontakty towarzyskie mogą być wtedy naprawdę trudne, a osoby niedosłyszące mogą nie być w stanie wykonywać wielu zwykłych czynności, takich jak gotowanie posiłków czy oglądanie telewizji, z powodu niezdolności do dobrego słuchu..