Terapia antyalkoholowa – co trzeba wiedzieć?

Terapia antyalkoholowa – objawy alkoholizmu.

Alkoholizm w Polsce to duży i co gorsza cały czas narastający problem. Według różnego rodzaju danych i informacji zaciągniętych u instytucji zajmujących się profilaktyką alkoholową oraz ośrodków leczenia uzależnień, przynajmniej od 2009 roku problem alkoholizmu cały czas wzrasta. Jest coraz więcej osób uzależnionych. I nie tyczy się to pojedynczych grup społecznych. Biorąc pod uwagę to, dla kogo jest przeprowadzana terapia antyalkoholowa w Polsce można śmiało powiedzieć, że alkoholikiem może zostać każdy, niezależnie od płci, wieku, statusu materialnego, sytuacji zawodowej. Pojawia się coraz więcej osób, tak zwanych alkoholików wysoko funkcjonujących, którzy na pierwszy rzut oka, szczególnie z zewnątrz nie są posądzani o życie z nałogiem. Często są to osoby piastujące wysokie stanowiska albo mające wysoki status społeczny. Dlatego też bardzo łatwo jest przegapić pierwsze symptomy uzależnienia od alkoholu. Nie zauważają ich zarówno sami alkoholicy, jak i ich otoczenie. Dlatego warto powiedzieć, że coś jest nie tak, w momencie, kiedy zaistnieje choć jedna z sytuacji wskazujących na nałóg. Jest to między innymi brak planów na wolny czas nieuwzględniających alkoholu, jeżeli jest tylko możliwość do jego wypicia. Coraz częstsze konflikty z bliskimi i otoczeniem. Zaniedbywanie obowiązków. Zrezygnowanie z hobby, które były bardzo ważne i zastąpienie ich okazjami do spożycia alkoholu.

Terapia antyalkoholowa – jak działają ośrodki leczenia uzależnień?

Różnego rodzaju placówki antyalkoholowe, jak i zajmujące się innymi uzależnieniami, takimi jak narkomania, lekomania, uzależnienia od hazardu, seksoholizm czy FOMO, mogą działać w różnych trybach. Pierwszym jest działanie ambulatoryjne, czyli taki, gdzie pacjent w miejscu zamieszkania może skorzystać z terapii, porad, spotkać z grupą wsparcia. Jest to najczęściej wybierana opcja głównie przez osoby, które mają szereg obowiązków zawodowych i rodzinnych. Drugi rodzaj ośrodków leczenia alkoholizmu to oddziały stacjonarne. Odbywająca się w nich terapia antyalkoholowa jest nadzorowana stale przez personel ośrodka, a sam pobyt w nim to zazwyczaj kilka tygodni.

Terapia antyalkoholowa – inne metody walki z alkoholizmem.

Można czasami spotkać się także z tak zwanymi oddziałami dziennymi, choć jest ich zdecydowanie mniej niż tych wymienionych w poprzednim akapicie. Placówki takie prowadzą terapie alkoholowe od godzin porannych do popołudniowych, podczas których osoba uzależniona przebywa cały czas na oddziale. Jednak po zakończeniu godzin pracy ośrodka, alkoholik może wrócić do domu,