Terapia antyalkoholowa – najważniejsze informacje.

Terapia antyalkoholowa – komu jest potrzebne leczenie alkoholizmu?

Okazuje się, że coraz więcej z osób popada w nałóg alkoholowy. Statystyki i informacje pochodzące ze źródeł zajmujących się profilaktyką alkoholową, a także samych ośrodków leczenia uzależnień zgodnie mówią o ciągłym wzroście liczby osób uzależnionych. Od 2009 roku mamy stały przyrost alkoholików, a te statystyki popiera fakt ciągłego wzrostu liczby zgonów wywołanych przez alkoholową marskość wątroby. Ważne jest też to, aby wiedzieć, że alkoholizm nie dotyczy żadnej konkretnej grupy społecznej. Najczęściej, gdy spotykamy się z alkoholizmem widzimy przed oczami osobę chodząca pijaną po ulicy przez większość część dnia. Tymczasem nie ma większych różnic pomiędzy tym, z jakiego środowiska pochodzi alkoholik, jakiej jest płci, w jakim wieku, jaka jest jego sytuacja materialna, zawodowa czy status społeczny. Terapia antyalkoholowa (więcej o leczeniu https://alkovip.pl/leczenie-alkoholizmu-metody-objawy-choroby-rodzaje-alkoholizmu/) może być potrzebna każdemu, po prostu rzadziej zauważmy alkoholizm, który ma miejsce wyłącznie w domu, ukryty pod wrażeniem relaksu po pracy, czy „ułatwieniem sobie zaśnięcia”.

Terapia antyalkoholowa – jak wygląda?

Podstawowymi założeniami terapii alkoholowej (prawidłowa nazwa to terapia antyalkoholowa), jest, że pacjent musi być świadomy tego, że jest osoba uzależnioną, przyznać się do tego przed terapeutą i wykazać się motywacją do wyjścia z nałogu. Dopiero wtedy można zacząć dopasowywać programu i system leczenia. Podczas leczenia alkoholizmu stosowane są terapie indywidualne, terapia grupowe oraz grupy wsparcia, które mają na celu powstrzymywać wzajemną motywację do tego, aby nie dać się powrotem wciągać w nałóg. To, jaki wybór terapii i według jakiego planu będą one przebiegać zależy zarówno od osoby terapeuta, jak i samej osoby uzależnionej od alkoholu. Może to być wykorzystanie wszystkich możliwych opcji, wybór jednej albo korzystanie z różnych form według pewnego schematu czasowego.

Terapia antyalkoholowa – czy rodziny też potrzebują wsparcia?

Bardzo dużo mówi się tym, że alkohol to problem nie tylko samej osoby uzależnionej, ale także bliskich, które są osobami współuzależnionymi. Ci najbliżsi często odczuwają cierpienie znacznie bardziej niż sam alkoholik. Wynika to z tego, że mogą martwić się o zdrowie bliskiej osoby, a jednocześnie same odczuwać skutki, które mogą mieć olbrzymi wpływ na ich zdrowie psychiczne i możliwości radzenia sobie z kryzysem. Teoria dla współuzależnionych to przede wszystkim nauka tego, jak radzić sobie z uzależnieniem bliskiej osoby, wytłumaczenie im pewnych mechanizmów, ale także jak udzielać alkoholikowi wsparcia, dzięki któremu są większe szanse na to, że terapia antyalkoholowa zadziała.