Wybór szkoły dla niepełnosprawnego dziecka – podstawówka z oddziałem integracyjnym

Kształcenie integracyjne polega na organizacji zajęć dzieci zdrowych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Są to uczniowie niepełnosprawni ruchowo, niewidzące lub niedowidzące, niesłyszące i słabosłyszące, a także upośledzone umysłowo. Szukając odpowiedniej szkoły dla takiego dziecka, powinniśmy wziąć pod uwagę koszty, opiekę pozaszkolną i przede wszystkim znajomość personelu dotyczącą niepełnosprawności.

 

O co zapytać podczas zwiedzania szkoły?

 

Pytania, które zadasz, będą zależeć w głównej mierze od potrzeb Twojego dziecka i wszelkich szczególnych obaw, które masz. Możesz zapytać o komunikację w szkole, np:

 

 • W jaki sposób zostanę zapewnionyy, że odpowiedni personel otrzymuje informacje o potrzebach mojego dziecka?
 • W jaki sposób informacje o pomaganiu mojemu dziecku w nauce będą przekazywane nauczycielom i innym odpowiednim pracownikom z roku na rok?
 • W jaki sposób szkoła zapewni, że strategie zawarte w indywidualnym planie nauki mojego dziecka lub planie wsparcia zostaną wdrożone w praktyce przez wszystkich pracowników, którzy pracują z moim dzieckiem?

 

Jeśli Twoje dziecko ma złożone potrzeby medyczne lub związane z opieką osobistą, możesz zadać następujące pytania:

 

 • W jaki sposób szkoła zapewni bezpieczną opiekę, z uwzględnieniem prywatności i szacunku?
 • Czy w szkole jest pielęgniarka?
 • Kto będzie zarządzał medycznymi i osobistymi potrzebami mojego dziecka?
 • Ilu pracowników zostanie przeszkolonych w zakresie zarządzania potrzebami mojego dziecka?
 • Czy zawsze będzie ktoś dostępny do pokrycia nieobecności pracowników?

 

Zapytaj o interakcje społeczne:

 

 • W jaki sposób szkoła zachęca i wspiera interakcje społeczne?
 • Czy nauczyciele i inni pracownicy zachęcają, nadzorują i wspierają interakcje społeczne?
 • Gdzie moje dziecko może się udać, jeśli potrzebuje odrobiny spokoju?
 • W jaki sposób szkoła zarządza interakcjami między starszymi i młodszymi uczniami?

 

Aby podjąć ostateczną decyzję, musisz ponownie przyjrzeć się wszystkim informacjom, które posiadasz z każdej interesującej Cię szkoły. Warto omówić wszystkie aspekty z profesjonalistami, którzy pracują z Twoim dzieckiem, a także z przyjaciółmi i rodziną, rzecznikami niepełnosprawności i służbami wczesnej interwencji. Nie bój się zadawać wielu pytań, pomogą Ci one podjąć słuszną decyzję.

 

Ostatecznie, właściwa szkoła to taka, w której Twoje dziecko i rodzina czują się akceptowane i wspierane.