W jaki sposób pomóc dziecku, które ma problemy w szkole?

Twoje dziecko ma problemy z nauką? Nie umie się skoncentrować, jest wrażliwe na bodźce, znacznie później niż rówieśnicy zaczęło pisać lub czytać? Nie zawsze oznacza to lenistwo czy brak talentu. Często może natomiast świadczyć o zaburzeniach rozwojowych. Ich diagnostyka na wczesnym etapie pozwoli obrać właściwą drogę terapii i wspomóc ucznia w dalszym rozwoju.

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

Zaburzenia integracji sensorycznej powodują zaburzenia w odbieraniu i analizowaniu bodźców, które docierają do dziecka z zewnątrz. Za pomocą terapii można stymulować narządu wzroku, słuchu, węchu, dotyku i w ten sposób dostarczać układowi nerwowemu bodźców. Sama terapia, jeśli dziecko zostanie do niej zakwalifikowane, w wielu miejscach przypomina zabawę, dlatego też jest przyjemna dla Twojej pociechy, angażująca ciało i zmysły i w wielu przypadkach przynosi doskonałe rezultaty już po kilku spotkaniach.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Czasem dziecko potrzebuje wsparcia z zewnątrz, aby mogło prawidłowo funkcjonować i harmonijnie się rozwijać. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju młody człowiek otrzymuje szerokie wsparcie specjalistów z różnych dziedzin – logopedy, psychologa, pedagoga, fizjoterapeuty. Najczęściej do programu są kwalifikowane dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, opóźnieniem mowy, rozwoju ruchowego czy deficytem słuchu.

Diagnoza dysleksji

Bardzo często u dzieci szkolnych występują problemy z ortografią, czytaniem, pisaniem. To, co często nazywane jest lenistwem, okazuje się… dysleksją. Dobrze jest wykryć ją na wczesnym etapie edukacji, co ułatwi dziecku późniejsze kształcenie. Takie dzieci potrzebują więcej czasu na sprawdzianach i egzaminach, więc udokumentowana diagnoza potwierdzona opinią specjalisty, bardzo im się przydaje. Celem terapii jest usprawnienie zaburzonych funkcji, doskonalenie techniki czytania i pisania oraz działania, które z jednej strony uspokajają, a z drugiej aktywizują ucznia do działania.

Wsparcie psychologa

To bardzo szerokie pojęcie – wsparcie psychologiczne. Dla kogo jest odpowiednie, komu się przydaje i wreszcie, na czym polega? Okazuje się, że wiele dzieci w wieku szkolnym może i powinno pozostawać pod opieką psychologiczną. To ważne, aby wcześnie wykryć problemy młodego człowieka i poprzez dobrze poprowadzoną terapię zapobiec depresji, anoreksji, problemom z uzależnieniem od używek i wieloma innymi, które dotykają coraz młodsze dzieci oraz młodzież.